Skip links

Vidar Kristiansen i Askøy Energi hadde denne kronikken på trykk i Askøyværingen 9. februar 2017:

Det grønne skiftet krever innovasjon – og modige forbrukere!

Norge var blant de første landene som formelt sluttet seg til Parisavtalen som i samarbeid med EU tar sikte på å gjennomføre klimamålene for 2030. Målet er å redusere utslippet av klimagasser med 40 % for å forhindre ytterligere klimaendringer. Klimaendringer vil slå ulikt ut for ulike deler av landet, men temperaturen på Vestlandet forventes å stige med 1,5 grad innen 2050. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det spås at det vil øke nedbørsmengdene med 40-50 % og øke havnivået med et sted mellom 40 og 85 cm. En slik økning i vannstanden vil kunne føre til at Bryggen i Bergen er under vann i 2100.

Tenke globalt og handle lokalt, heter det – så hva kan vi gjøre lokalt for å redusere klimagassutslippene? For nedbør, det har vi for det meste allerede nok av her på Vestlandet.

I 2016 kom de første solcelleanleggene på tak på Askøy. Innovative og nysgjerrige solentusiaster tok det første steget for å bidra ytterligere i positiv retning til klimaregnskapet. Vi får mange spørsmål fra interessenter; Er det virkelig sol nok her på Askøy til å montere solceller? Svaret på det er ja. Vi har faktisk like mange soltimer flere steder i Norge som nord i Italia. I tillegg har vi mer stabilt vær enn mange andre steder i Europa, og stabilt bedre vær veier opp for høyere enkelttemperaturer. Solceller yter også godt i lave temperaturer, og det er ikke lenger slik at solcellepanel bare yter når himmelen er skyfri. Derimot er vi også snare på å fortelle at nei, selvforsynt blir du nok aldri, men du kan definitivt være med på det grønne skiftet med lønnsomme regnestykker.

Fremtiden er elektrisk, sies det. For i Norge har vi for det meste god tilgang på grønn, fornybar strøm direkte fra norske fossefall. Men har du tenkt noe på hvordan du bruker strømmen? Nordmenn ligger på toppen i kwh per person og med stadig mer strømkrevende installasjoner som induksjonsovn, induksjonsvarme og elbil-lader for å nevne noe, så er det faktisk noe å tenke på hvordan vi bruker strømmen vår. For i strømnettet er det for det meste god kapasitet, men siden vi nordmenn gjerne liker å gjøre alt på en gang (for eksempel lage middag, lade el-bilen, vaske klær, sette i gang oppvaskmaskinen) så blir nettet gjerne trangt på morningen og ettermiddagen. NVE har pålagt nettselskapene i Norge å digitalisere hele strømnettet innen 2019 og i det ligger det noen muligheter for å automatisere spredningen av forbruket litt. Kanskje kan elbil-ladingen kobles automatisk inn når du slår av stekeovnen og oppvaskmaskinen og vaskemaskinen gå automatisk etter hverandre?

Oppsiden ved å klare og jevne ut strømforbruket noe, ikke nødvendigvis bruke mindre strøm, vil være at nettselskapene vil slippe å bygge mer strømnett rigget for rushtid 24/7 – en kostnad som veltes over på oss som kunder. I Askøy Energi har vi pilotert noen løsninger for automatisering av denne type tjenester og vi tror at det er denne veien energimarkedet må bevege seg.

Vi er også nysgjerrig på delingsøkonomien – hvordan kan energibransjen være med på trenden? Å leie ut boligen på airbnb eller være med i et bilfellesskap blir stadig mer vanlig, men hvordan kan strømkundene delta? Vi mener at for eksempel solstrøm vil være ypperlig for deling. Har naboen investert i solceller syns vi at naboen både bør få skikkelig betalt for det han selger ut på strømnettet igjen, men vi syns også at solstrøm gjør seg best der den produseres. Vi tror derfor at andre bør få kjøpe den egenproduserte strømmen til rabattert pris. Slik blir den både grønn og kortreist, det liker vi.

Som strømleverandør ønsker vi å være med på det grønne skiftet – og vi håper at noen nysgjerrige Askøyværinger vil gjøre reisen sammen med oss!