Skip links

Hvilken strømavtale bør jeg velge?

Askøy Energi tilbyr to ulike strømavtaler til privatkunder, avhengig av hvilken forutsigbarhet du ønsker. Les mer om strømavtalene Spot Time og Variabel Pris.

Spot Time er avtalen for deg som vil ha den laveste prisen, og som tåler turbulente markeder – og en uforutsigbar strømregning. Prisen du får er den samme som på kraftbørsen Nord Pool, pluss et påslag og moms. I tillegg faktureres nettleien (fra Norgesnett) på samme faktura. Dagens strømstøtte trekkes fra nettleien.

Når prisen overstiger 87,50 øre/kWh (70 øre/kWh før moms) på Nord Pool, vil Spot Time – med den midlertidige strømstøtten – gi den mest forutsigbare prisen. Men bare så lenge prisen er over 87,50 øre! Kunder hos Askøy Energi kan følge med på strømprisen, time for time, i Smart Energi- appen. I appen ser du også hvilken strømavtale du har.

 

Strømavtalen Variabel Pris ligner på flytende boligrente ved at du kjenner prisen i forkant. Du blir varslet 30 dager i forkant (6 uker for flytende boligrente) dersom prisen endres.

Variabel Pris følger markedsprisen på Nord Pool, men du må betale litt ekstra sammenlignet med Spot Time for å få denne forutsigbarheten. Dersom du ikke får strømstøtte, kan dette være gull verdt nå når prisnivået er ekstra høyt.

Når prisen settes, avhenger denne av markedsprisen for øyeblikket og hvilken pris markedet forventer de neste to månedene. Noen ganger viser dette seg å bli lavere enn forventet. Andre ganger blir det høyere enn forventet. Du trenger ikke å følge med i en app hver time for å vite strømprisen – vi varsler deg på SMS når prisen endres. Målet vårt er å endre pris med 1-2 måneders mellomrom, eller sjeldnere.

Til slutt, husk at ingen av disse avtalene har skjulte tillegg eller bindingstid. Prisen finner du alltid på nettsidene våre.

PRISUTVIKLINGEN I 2022: Grafen viser prisutviklingen gjennom året for Spot Time og Variabel Pris. Med strømavtalen Variabel Pris kjenner du prisen i forkant. På sensommeren i år, da strømprisen var høy, var Variabel Pris en gunstig strømavtale i forhold til Spot Time. I høst, da spotprisen sank, var Variabel Pris mindre gunstig. Dette fordi det var tatt høyde for en høyere markedspris.

PRISUTVIKLINGEN I 2021: Grafen viser prisutviklingen gjennom året for Spot Time og Variabel Pris. Som vi ser av grafen var Variabel Pris-produktet svært lønnsom for Askøy Energis kunder i 2021.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Media