Strøm

Her har du oversikt over strømavtalene vi tilbyr til privat kunder. Velg avtale og send inn - resten ordner vi! Har du spørsmål, ring oss på tlf. 56 15 19 33. Vi er en lokal leverandør på Askøy, men tar imot bestillinger fra hele landet.

I alle avtalene kan du inkludere Trygg Strømforsikring dersom du ønsker dette.

Garantikraft 1 år fra bestilling

For deg som vil kombinere spotpris med trygghet. Maks 55,90 øre/kWh
Dette er avtalen som anbefales av oss! Vi garanterer at strømprisen din ikke overstiger 55,90 øre/kWh ett år frem i tid.
Så lenge prisen på kraftbørsen er lavere enn dette, følger også din pris denne lavere prisen.
GarantiKraft gir deg lav pris når markedsprisen er lav, og sikrer deg mot høye vinterpriser! Avtalen er spotpris-basert men har et pristak som ikke overstiges selv om prisen på kraftbørsen er høyere. Fastbeløpet er kr. 49,- pr. mnd. Avtalen har ingen bindingstid.

 

Bestill strømavtalen Garantikraft 1 år

 

Strøm til Innkjøpspris

For deg som vil følge spotpris til enhver tid 59 kroner pr. mnd
Med denne avtalen følger du markedsprisen i Nordpools spotprismarked.
Du får strømmen til vår månedlige innkjøpspris (vår selvkost). Påslag på 3,25 øre/kWh som inneholder kostnader til kjøp av elsertifikat kommer i tillegg. Vårt dekningsbidrag er kun et fastbeløp på kr. 59,- pr måned. Avtalen har ingen bindingstid.

Bestill strømavtalen Innkjøpspris

 

Variabel pris

For deg som ønsker en jevnere pris året igjennom. Pris 52,95 øre/kWh 
Variabel pris velger du dersom du ønsker en pris som følger sesongmessige svingninger og trender i markedet! Denne prisen kan endres med 14 dagers varsel. Avtalen har ingen bindingstid.

  • Pris 52,95 øre/kWh
  • Fastbeløp 49 kroner pr. mnd.

 

Bestill strømavtalen Variabel pris

 

Fast pris 1 år

For deg som ønsker forutsigbarhet. 46,95 øre/kWh
Med denne avtalen, avtaler du en fast pris for en periode på 1 år. Uansett hva som skjer i markedet får du strømmen til avtalt pris. For de som ønsker forutsigbarhet, kan dette være riktig type avtale. Avtalen har bindingstid i henhold til avtalt tidsrom.

  • Fastpris 1 år - 46,95 øre/kWh.
  • Fastbeløp kr. 49,- pr. mnd.

 

Bestill strømavtalen Fast pris 1 år