Skip links

Strømforsikring

Din trygghet i hverdagen

Med vår strømforsikring kan du spare flere tusen kroner dersom du blir arbeidsledig, sykmeldt eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil.

Den globale pandemien forårsaket av koronaviruset har allerede hatt kraftige økonomiske ringvirkninger. Børsene faller, bedrifter må stenge og mange ansatte har allerede blir permittert. Med bakgrunn i dette har vi sett oss nødt til å gjøre en endring i vilkårene og innta et unntak for epidemier og pandemier. Årsaken til dette er at den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, har ført til en vesentlig endret risiko for selskapet sammenlignet med det som var gjeldende da forsikringsavtalen ble inngått. Vi ser det derfor nødvendig å gjøre denne endringen slik at vi forhåpentligvis kan fortsette å tilby forsikring.

Strømforsikringen gir deg en ekstra trygghet i hverdagen og koster kun 45 kroner per måned. Forsikringen dekker strømforbruket og nettleien, og du kan når som helst avbestille den ved å kontakte oss.

0,- i strømregning om du blir syk

  • Blir du sykemeldt dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

  • Blir du arbeidsledig dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i egenandel om lynet slår ned

  • Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Meld skade, sykemelding eller arbeidsledighet nedenfor:

Bestill Trygg Strømforsikring
Nettside av GP Media