Vilkår

Kontraktsvilkår, oppdatert 19. desember 2016 

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energibedriftenes landsforenings standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 11.09.09 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "standard kraftleveringsavtale".

 

Angrerett